Multilingualism

Several months ago I met a guy at work who studies Scandinavistic, and he learned Swedish. Ever since, we’ve met once a month to eat and chat – in Swedish of course. This is fabulous practice for both of us and today I noticed that, five minutes into the conversation, I was even thinking in Swedish!

I love when that happens. I love when I immerse myself in a language so deeply that not just my tongue but also my brain switches to that language, without it being a conscious decision or even any effort.

It also often happens with English when I’m reading books or doing stuff online; my mind prefers to think in the language of the material.

If that’s not multilingualism then I don’t know what is :-)

This entry was posted in business, leisure and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Multilingualism

  1. Jette says:

    Jeg kender godt fornemmelsen. Efter en dag med møder på engelsk, eller hvis jeg læser en engelsk bog, tænker jeg også på engelsk.

    Da jeg var i Oxford som au pair, passede jeg 2 2-sprogede børn (dansk og engelsk). De gik på den internationale skole og fik undervisning i begge sprog. Når Thomas fortalte om engelsk-timerne, snakkede han engelsk. Næste sætning kunne så være om dansk-timerne, så det blev sagt på dansk :-)

Comments are closed.